Lawendowa Ostoja

Welcome to Rustic!

Lawendowa Ostoja

Lawendowa Ostoja

Witamy w naszych domkach letniskowych LAWENDOWA OSTOJA

DOMKI LETNISKOWE w NIECHORZU

Wypoczynek w komfortowych warunkach

UDOGODNIENIA

Nasze komfortowe, klimatyzowane domki letniskowe o powierzchni 54 m2 to idealne miejsce na niezapomniane wakacje. Wnętrza zostały zaprojektowane w nowoczesnym stylu, tak aby Twój pobyt był maksymalnie przyjemny i wygodny.

Idealne dla 4-6 osób

W salonie na parterze część wypoczynkowa – stolik kawowy i sofa z funkcją spania dla dwóch osób. Na piętrze dwie sypialnie. W jednej z nich łóżko małżeńskie i balkon, w drugiej dwa pojedyncze łóżka. Pościel w cenie.

Przestronny taras

Przed domkiem duży zadaszony taras na wieczorne spotkania z przyjaciółmi i relaks na świeżym powietrzu. Na piętrze znajduje się drugi, bardziej kameralny taras doskonały do romantycznych wieczorów pod gwiazdami.

Duży telewizor

Płaski ekran, SMART TV, możliwość podłączenia konsoli do gier.

Basen odkryty

Dla ochłody możliwość korzystania z basenu z małym brodzikiem dla dzieci.

Łazienka

Wygodna nowoczesna przestrzeń. Kabina walk in, podwieszana toaleta, umywalka. Komplet ręczników dla całej rodziny w cenie.

WiFi za free

Bezpłatny dostęp do Internetu w każdym domku. Niestety nie mamy wpływu na infrastrukturę zewnętrzna, w szczycie sezonu występują przeciążenia sieci.

Aneks kuchenny

W pełni wyposażona kuchnia. O nic nie musisz się martwić.

Parking

Bezpłatny, niestrzeżony parking dla jednego auta.

Zarezerwuj swój domek letniskowy już teraz

SALON

- rozkładana sofa z funkcją spania - dla 2 osób, - SMART TV , - komoda, - stół i krzesła, - stolik kawowy, - klimatyzacja.

KUCHNIA

- płyta ceramiczna czteropalnikowa, - okap, - zmywarka, - zlew, - lodówka z zamrażalnikiem, - kuchenka mikrofalowa z funkcją grilla, - czajnik, - ekspres do kawy, - komplet garnków i patelni, - zastawa stołowa, sztućce.

SYPIALNIA MAŁŻEŃSKA

- duże łóżko małżeńskie 140x200, - komoda, - fotel, - stolik kawowy, - lampki nocne, - balkon ze stolikiem i dwoma krzesłami.

SYPIALNIA

- dwa łóżka jednoosobowe 90x200, - komoda, - dwie szafki nocne, - lampki nocne.

ŁAZIENKA

- kabina natryskowa WALK IN, - toaleta, - umywalka, - grzejnik elektryczny drabinkowy, - komplet ręczników.

REGULAMIN POBYTU

Przyjazd, przekazanie kluczy, wyjazd
1. Goście oczekiwani są w godzinach od 17:00 do 21:00. Inne godziny przyjazdu są możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu.
2. Domek należy opuścić najpóźniej do godziny 10:00.
3. Późniejsze przybycie lub wyjazd jest możliwy po uzgodnieniu z Ośrodkiem.
4. Przekazanie i odbiór domku w tym stan liczników energii elektrycznej dokonywane jest w obecności przedstawiciela Najemcy i Ośrodka.
5. W domku znajdują się instrukcje obsługi urządzeń i sprzętów oraz lista inwentarza, który pozwala Najemcy na kontrolę stanu zastanego.
6. Najemca pozostawia po sobie posprzątany domek (wyniesione śmieci, umyte naczynia, ogólny porządek). W przypadku pozostawienia nieposprzątanego domku Ośrodek dolicza do rachunku Najemcy 200,00 zł za sprzątanie końcowe.
Szkody/skargi
1. Wszelkie szkody, usterki, awarie i uwagi w trakcie pobytu powinny być natychmiast zgłoszone w recepcji.
2. Jeżeli w trakcie pobytu Najemcy dojdzie do uszkodzenia lub zaginięcia części wyposażenia domu lub uszkodzenia elementów wykończenia lub umeblowania domku, Ośrodek zastrzega sobie prawo dochodzenia od Najemcy pokrycia strat przewyższających wartość wpłaconej kaucji.
3. Przekazywane domy są umeblowane, wyposażone i posprzątane. Na osobach, które przyjęły domek spoczywa obowiązek dbania o powierzone mienie.
4. Wizyty gości Najemcy na terenie Ośrodka możliwe są tylko po zgłoszeniu w recepcji i poza godzinami ciszy nocnej.
5. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.30 do godziny 6.30.
6. W domku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Każdorazowe złamanie tego zakazu wiąże się z karą umowną w wysokości 500 zł.
7. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domku nie wolno używać urządzeń bądź aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, które nie stanowią wyposażenia domku np. grzejników, grzałek, palników gazowych itp.
8. Zabrania się wnoszenia do domków materiałów łatwopalnych i o nieprzyjemnym zapachu. Zabrania się smażenia ryb.
9. Zabrania się rozpalania na terenie obiektu ognisk poza miejscem do tego wyznaczonym.
10. Zabrania się używania grilla na tarasie domku.
Zerwanie umowy
1. W stosunku do osób zachowujących się niewłaściwie, zakłócających porządek, nieprzestrzegających ogólnie przyjętych norm dobrego zachowania Ośrodek zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy.
2. W stosunku do osób, które nie przestrzegają Regulaminu Ośrodek zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy.
3. Maksymalna ilość miejsc noclegowych w domu wynosi 6. Przekroczenie dopuszczalnej liczby osób bez uprzedniego uzgodnienia w Ośrodkiem i bez uiszczenia stosownej opłaty powoduje natychmiastowe zerwanie umowy z Najemcą.
Ubezpieczenie
1. Cena usług świadczonych przez Ośrodek nie obejmuje ubezpieczenia. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku Najemcy, kradzież jego bagaży w czasie całego pobytu Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności.
2. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Ośrodkiem a Najemcą jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Ośrodka.
Ogólne zasady korzystania z obiektu
1. Obiekt jest przeznaczony wyłącznie do użytku zgodnego z jego przeznaczeniem.
2. Każdy z Najemców ma prawo do korzystania z obiektu w granicach określonych w niniejszym Regulaminie, pod warunkiem nienaruszania praw innych użytkowników oraz niepodejmowania czynności mogących zagrozić własności lub istocie prawa użytkowania.
3. Każdy z użytkowników jest odpowiedzialny w zakresie postanowień niniejszego Regulaminu za wszystkie osoby wspólnie z nim użytkujące domek letniskowy lub pozostałe części obiektu.
4. Użytkownicy obiektu są zobowiązani dbać o otoczenie oraz zabudowania znajdujące się na terenie obiektu oraz chronić je przed zniszczeniem.
5. Nie wolno przechowywać na terenie obiektu materiałów niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, łatwopalnych lub niedogodnych.
6. Niedozwolone jest zastawianie terenu obiektu dużymi przedmiotami utrudniającymi korzystanie z niej przez innych użytkowników.
Parkowanie pojazdów
1. Postój pojazdów mechanicznych jest dopuszczalny tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
2. Parking na terenie obiektu jest niestrzeżony. Jedno miejsce na domek jest bezpłatne, natomiast każde następne płatne wg cennika.
3. Zabronione jest zatrzymywanie i postój samochodów w miejscach, które utrudniłyby swobodny dostęp do budynków pojazdom uprzywilejowanym.
4. Zabronione jest parkowanie pojazdów, które zanieczyszczają środowisko (wycieki płynów eksploatacyjnych).
5. Zabronione jest parkowanie na terenie obiektu pojazdów, które nie posiadają ubezpieczenia OC oraz tablic rejestracyjnych.
6. Postój wszelkich pojazdów na terenie obiektu niezgodny z niniejszym Regulaminem, będzie skutkował usunięciem pojazdu z terenu obiektu na koszt właściciela.
7. Zaleca się szczególną ostrożność przy wjeździe i wyjeździe z obiektu. Wszelkie uszkodzenia spowodowane użytkowaniem pojazdów na terenie obiektu obciążają właściciela lub użytkownika pojazdu, który szkodę spowodował.
8. Zabrania się napraw pojazdów na terenie obiektu w sposób powodujący zaśmiecanie, hałas i nadmierne wydzielanie spalin.
Usuwanie nieczystości
1. Nieczystości należy wrzucać do pojemników specjalnie do tego celu przeznaczonych.
2. Osoby pozbywające się nieczystości dużych rozmiarów zobowiązane są zrobić to na własny koszt. Ustawianie gabarytów pod altaną śmietnikową jest zabronione.
3. Każdy Najemca jest zobowiązany wynosić nieczystości z domku do śmietnika na bieżąco oraz przed opuszczeniem ośrodka, zgodnie z segregacją odpadów wymaganą przez gminę Trzebiatów.
Zwierzęta domowe
1. W części domków obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt. W przypadku, gdy chcecie Państwo przyjechać ze zwierzęciem, konieczne jest uzgodnienie z Ośrodkiem, czy w wybranym terminie dostępne są domki, w których zakaz nie obowiązuje.
2. W części domków przyjmujemy odpłatnie małe zwierzęta domowe (do 20 kg). Konieczne są książeczki szczepień. Zwierzęta nie mogą się poruszać na terenie ośrodka bez smyczy i bez opieki. Za wszelkie szkody spowodowane przez zwierzę odpowiada właściciel. Jest on również zobowiązany do posprzątania po swoim zwierzęciu.
Zasady korzystania z basenu
1. Do korzystania z basenu uprawnieni są Najemcy domków.
2. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z basenu tylko pod opieką osób dorosłych.
3. Osoby korzystające z basenu mają bezwzględny obowiązek przestrzegania niniejszego regulaminu, jak też odrębnego regulaminu korzystania z basenu.
4. Najemcy zobowiązani są do pokrycia wszelkich kosztów za szkody powstałe na skutek niezgodnego z Regulaminem korzystania z basenu oraz wykorzystywania go niezgodnie z jego przeznaczeniem.
5. Korzystanie z basenu odbywa się na własne ryzyko osób z niego korzystających. Właściciele i zarządcy obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju urazy i wypadki powstałe podczas korzystania z basenu ani za mienie prywatne pozostawione na terenie basenu.
6. Właściciele i zarządcy obiektu mają prawo zakazać wstępu na teren basenu osobom, które nie stosują się do postanowień niniejszego Regulaminu.
Zasady korzystania z placu zabaw
1. Plac zabaw służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci i młodzieży.
2. Dzieci poniżej 7 lat mogą przebywać na terenie placu zabaw tylko pod nadzorem osób dorosłych.
3. Z urządzeń na placu zabaw należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i zgodnie z regułami bezpieczeństwa.
Klauzula RODO
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27/04/2016r. o ochronie danych osobowych informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ZCTiR Sp. z o.o. z siedzibą w Mrzeżynie przy ul. Kołobrzeskiej 32.
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji świadczeń, które zostały u nas przez Państwa lub dla Państwa zamówione oraz w celach meldunkowych, rozliczeniowych i kontroli organów administracji skarbowej, podatkowej i innych uprawnionych organów/urzędów.
3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą upoważnione podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora i organy upoważnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.
4. Państwa dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania.
5. Posiadacie Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
6. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, a brak podania danych będzie skutkował możliwością odstąpienia przez administratora od realizacji świadczeń.
7. Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.
8. Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie sprawy wynikające z tytułu zawarcia umowy będą rozpatrywane polubownie a o ile okaże się to niemożliwe sprawę rozpatrzy Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Ośrodka.